Obedy zadarmo v školách sa od januára upravia. Kto na ne bude mať nárok?
TASR
TASR

Obedy zadarmo v školách sa od januára upravia. Kto na ne bude mať nárok?

Počíta s tým návrh zákona o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, ktorý vo štvrtok Národná rada (NR) SR schválila.

Ilustračný obrázok — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 26. novembra (TASR) - Na Slovensku vzniknú dve nové dotačné schémy, ktoré majú podporovať plnenie funkcií rodiny a dobrovoľníctvo. Počíta s tým návrh zákona o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, ktorý vo štvrtok Národná rada (NR) SR schválila. Zároveň nastanú zmeny pri obedoch zadarmo v školách. Za novelu zákona hlasovalo 86 zo 131 prítomných poslancov.

Cieľom návrhu zákona je utvoriť podmienky na podporu prorodinných aktivít. Do dotačného mechanizmu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR sa dopĺňajú nové dotačné tituly, a to dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny a dotácia na podporu dobrovoľníckej činnosti.

Podpora preventívnych aktivít

Rezort chce, aby prostredníctvom nového druhu dotácie mohli byť podporené preventívne aktivity, ako napríklad preventívne programy, tréningy a osveta zameraná na plnenie funkcií rodiny, predchádzanie negatívnym javom v rodine, kampane zamerané na zvyšovanie citlivosti verejnosti k závažným rodinným témam, ako aj aktivity zamerané na posilňovanie medzigeneračných vzťahov v rodine, budovanie svojpomocných skupín či edičné činnosti, ktoré s týmito aktivitami súvisia.

Maximálna suma dotácie má byť v objeme 10 000 eur, v prípade utvárania priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detských ihrísk v maximálnej výške 50 000 eur. Dotácia na podporu dobrovoľníckej činnosti má byť v maximálnej výške 5000 eur.

Rovnosť príležitostí

Súčasťou návrhu je aj možnosť, aby sa o dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, konkrétne na aktivity a činnosti na predchádzanie chudobe jednotlivcov a rodín, na predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia, mohli uchádzať aj registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, respektíve právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Okrem toho sa upraví aj názov tejto samotnej dotácie. Namiesto názvu dotácia na podporu rodovej rovnosti sa má uvádzať ako dotácia na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí. Ministerstvo to zdôvodňuje tým, že chce, aby samotný názov dotácie „korešpondoval s účelom dotácie, respektíve ho neprimerane nezužoval".

Úprava obedov zadarmo

Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh z výborov, ktorým sa upravujú obedy zadarmo. Okruh detí, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu na zabezpečenie stravy v materskej a základnej škole, sa má zúžiť.

Pôvodne bolo možné túto dotáciu poskytnúť na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy, základnú školu, alebo na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu, kde najmenej 50 % detí je z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, respektíve dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima a nejde o dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy.

Kto ich dostane po novom?

Dotácia sa bude po novom poskytovať už len na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, a na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Účinnosť právnej úpravy, ktorou sa zužuje okruh detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, má byť od 1. augusta 2021. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa by sa mala zároveň zvýšiť tak, aby pokryla najvyššie finančné pásmo na nákup potravín v základnej škole na druhom stupni vyučovania, ktoré je vo výške 1,30 eura za jeden obed.

Už ste čítali?

Už 8 mesiacov nebol mladík v obchode. Všetko potrebné si dopestuje…

Mladý muž neuteká do obchodu, aby si urobil zásoby – vďaka svojej…

Cestovateľ Tomáš: Naozaj dávate rodičov do starobinca? Pýtali…

Cestovateľ Tomáš Benedik z východného Slovenska má veľa…

Rómka Dominika študuje v Anglicku na prestížnej univerzite:…

Rodičia ju už od detstva podporovali v štúdiu. Dnes je druháčkou na University…

Najradostnejší kvetinár v Bratislave. Patrik s Downovým syndrómom…

Lekári Danku a jej manžela presviedčali, aby dali syna s Downovým syndrómom…

Keď začal Milan maľovať, svoj pôvod tajil, lebo sa bál reakcií…

Keď odhalil svoje meno a pôvod, v priebehu jedného večera stratil na…

Rasťo navštívil Severnú Kóreu: Hoci je to najkrutejší režim,…

Ľudia majú svojich diktátorov za bohov, ženy si môžu vybrať z 18 účesov,…

Lucie pečie hotové majstrovské diela: Na začiatku som bojovala,…

Je mladá, krásna a úspešná. Na konte má viacero…

Jej mladšia dcéra vyhrala MasterChef, staršia má detskú mozgovú…

Zdravotný stav Paulínky denne núti jej rodičov riešiť inkontinenciu,…