Koľko kandidátov môžete zakrúžkovať a dokedy sú otvorené miestnosti? To najdôležitejšie, čo by ste mali vedieť o voľbách
Klaudia Fiolová
Klaudia Fiolová

Koľko kandidátov môžete zakrúžkovať a dokedy sú otvorené miestnosti? To najdôležitejšie, čo by ste mali vedieť o voľbách

Podľa údajov Štatistického úradu je na Slovensku 213-tisíc prvovoličov a počet oprávnených voličov sa pohybuje okolo 4,5 milióna obyvateľov.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať už túto sobotu — Foto: TASR

BRATISLAVA 27. februára - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať už v túto sobotu, 29. februára. Volebné miestnosti budú otvorené na celom území krajiny od 7:00 do 22:00 hodiny. Každý občan musí dodržiavať striktné pokyny, ktoré sú s volením spojené. Prečítajte si pravidlá, ako správne voliť.

Čo musí mať volič so sebou

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Volebná komisia potom vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Ako správne odovzdať hlas kandidátovi

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky alebo na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Dávajte si pozor na počet zakrúžkovaných kandidátov. Ak odovzdáte hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

Ak ste sa pomýlili a zakrúžkovali nesprávne, môžete požiadať komisiu o ďalší prázdny hlasovací lístok. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. 

Hlasovací preukaz si môžete vybaviť do 28. februára
Hlasovací preukaz si môžete vybaviť do 28. februára Foto: TASR

Čo v prípade, keď sa nemôžete dostaviť zo zdravotných dôvodov 

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Ak neviete koho voliť, pomôže vám volebná kalkulačka

Ak ste sa stále nerozhodli a rozmýšľate, ktorú politickú stranu voliť, pomôcť vám môže aj volebná kalkulačka. Vďaka zodpovedaným otázkam zistíte, ktoré vaše názory a odpovede sa najviac zhodujú s programom akej politickej strany

Dokedy môžete požiadať o hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Môžete o neho požiadať osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce. 

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Už ste čítali?

Marek 13 rokov tvorí pár s Rómkou: Keď to zistili kamaráti,…

Odhovárali ich. Vraj ju chce ten „gadžo“ len využiť, a potom ju odkopne.…

Príšerná karanténa v Gabčíkove? Omyl, Košičanka tvrdí, že mala…

Barboru na slovenskej hranici s Rakúskom obarila správa, že musí podstúpiť karanténu v Gabčíkove.…

Slovák z Taiwanu o tom, ako si krajina poradila s vírusom: Ak…

Cestovateľ a fotograf Aleš Tvrdý opísal, ako sa s vírusom…

Muž, ktorý porazil koronavírus: Zachovajte pokoj. Závažné na…

Muž, ktorému ako prvému v Nemecku potvrdili nákazu koronavírusom,…

Slovenka žijúca v Singapure nakrútila video, ako krajina bojuje…

Ingrid vo videu uviedla 8 konkrétnych príkladov, ako štát bojuje…

Uznávaný český neurológ: Deti do 3 rokov by sa vôbec nemali…

Mladí ľudia, ktorí trávia viac ako dve hodiny denne na Facebooku, nevedia…

Šéfka Profesie: Ľudia po 50-tke sa nedostanú ani na pohovor.…

Hosťom relácie KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom bola Ivana Molnárová,…

Strávili sme noc v iglu pre bezdomovcov: Jeho výrobcov sa pýtali,…

Hoci sú Vianoce za dverami a väčšina z nás sa teší,…