Kontakt

Adresa redakcie:
Dobré noviny
Drieňová 34, 821 02 Bratislava 2, Slovenská republika

mail:
web: www.dobrenoviny.sk

Manažér portálu:
Róbert Sedlák

Periodicita:
Aktualizované viackrát v priebehu dňa

Redakcia:
Mária Cíbiková (šéfredaktorka)
Róbert Sedlák
Radka Turoňová
Iveta Bátrnová
Ivan Zich
Klaudia Sedláková
Vladimír Šotter
Mikuláš Argalács
Petra Konáriková
Erik Varchol
Juraj Mička
Mária Dobrodenková
Lucia Šoltýsová
Zdenko Somorovský
Daniela Bučková
Miroslava Triznová

Vydavateľstvo:
Nearby smart communication s.r.o.
Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika