Oblasti akčných plánov stratégie integrácie Rómov sú schválené
TASR
TASR

Oblasti akčných plánov stratégie integrácie Rómov sú schválené

Cieľom akčných plánov je zvýšiť účinnosť ochrany Rómov pred diskrimináciou a nerovným zaobchádzaním a tiež zmierňovať stereotypy a predsudky majoritnej spoločnosti voči Rómom

Ábel Ravasz. Oficiálna snímka. — Foto: ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY

Bratislava 13. septembra (TASR) - Zriadenie pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou na elimináciu a odstraňovanie vzájomných predsudkov medzi majoritou a rómskou populáciou, ale i uplatňovanie možností bezplatnej právnej pomoci vrátane mediácie v oblasti ochrany Rómov pred diskrimináciou. Aj to sú opatrenia, ktoré stanovujú akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti nediskriminácie a oblasti prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti. Akčné plány v posledných dvoch oblastiach strategického materiálu integrácie Rómov dnes schválila vláda.

"Cieľom akčných plánov je zvýšiť účinnosť ochrany Rómov pred diskrimináciou a nerovným zaobchádzaním a tiež zmierňovať stereotypy a predsudky majoritnej spoločnosti voči Rómom," uvádzajú predkladatelia materiálu, podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák (Smer-SD) a splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz (nominant Mosta-Híd). Poukazujú v tejto súvislosti i na prieskumy a výskumy Agentúry Európskej únie pre základné práva, Európskej komisie, ale aj Inštitútu finančnej politiky pri Ministerstve financií SR, ktoré v predchádzajúcich rokoch potvrdili, že na Slovensku existuje vysoká miera diskriminácie Rómov, sprevádzaná nízkou mierou informovanosti o možnostiach ochrany pred diskrimináciou.

Obdobie realizácie opatrení, smerujúcich k čiastkovým a globálnym cieľom, bolo stanovené na obdobie štyroch rokov 2017–2020. V oblasti nediskriminácie sa okrem vzdelávacích projektov pre zamestnancov štátnej a verejnej správy, zameraných na znižovanie a predchádzanie diskriminácie, spomína aj personálne posilnenie Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP), ale aj vytvorenie verejného zoznamu advokátov pre oblasť porušenia antidiskriminačného zákona so zameraním na Rómov.

V oblasti iniciatívy integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie je medzi navrhovanými opatreniami vytvorenie celoplošnej komunikačnej stratégie s vypracovaním kampaňového manuálu s informáciami o spôsoboch odstraňovania stereotypov, taktiež výskum dobrej praxe riešenia rómskej problematiky a zabezpečenie medializácie príkladov dobrej praxe najmä vo verejnoprávnych médiách.

Na základe konzultácií so zainteresovanými subjektmi uvádzajú predkladatelia materiálu aj indikatívny rozpočet na realizáciu jednotlivých aktivít. Odhadovaná suma je v prípade oblasti nediskriminácie 51.378.945,45 eura a v oblasti integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie 271.000 eur. Časť týchto prostriedkov je možné čerpať z prostriedkov európskych a štrukturálnych fondov (EŠIF).

Akčné plány v spomínaných oblastiach završujú proces prípravy akčných plánov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 a dopĺňajú už prijaté akčné plány v oblastiach vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania a finančného zabezpečenia.

Už ste čítali?

Vedci zistili, že babička zohráva v živote dieťaťa výnimočnú…

Úlohu starých mám nikdy neradno podceňovať. Vedci zistili, že niekedy…

Slovenka Erika: Rakovina mi viac dala, ako vzala. Musela som…

Mladej Slovenke diagnostikovali rakovinu, liečbu však vníma ako veľké…

Hrobár Ľubor: Vyťali stromy a z citorínov robia kolotočiarske…

Počas rokov práce zažil všeličo, od opitého farára, cez splašené…

Slovenku vyhlásili za jednu zo 100 najvplyvnejších žien vo Švajčiarsku.…

Preraziť v zahraničí nie je jednoduché. Rodáčke z Nitry sa to však…